Jubileusz 50-lecia małżeństwa Marii i Jana Babskich – członków naszego kola PSD w Samborowie.


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Samborowie, na której zgromadziło się wielu członków rodziny oraz życzliwych mieszkańców Samborowa. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej i mszy św. zgromadzeni obejrzeli wspomnienia zawierające epizody z okresu małżeństwa.Następnie dzieci jubilatów przekazały pamiątkę otrzymaną od ojca św.upamiętniającą fakt 50 rocznicy zawarcia małżeństwa przez Marię i Jana Babskich.Prezes koła PSD p. Elżbieta Miecznik w asyście członkiń zarządu koła- Elżbiety Zduńczyk i Marii Szatkowskiej odczytała list gratulacyjny skierowany do jubilatów w imieniu członków koła PSD w Samborowie oraz druhów OSP Samborowo w Samborowie , zawierający gratulacje i życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu oraz podziękowanie za wkładane poświęcenie i działania na rzecz tutejszego środowiska oraz przekazały okolicznościowe kwiaty i upominki .Druhowie OSP Samborowo wręczyli okolicznościowy upominek i kwiaty. Uczestnicy uroczystości składali kwiaty i życzenia. Atmosfera była niezwykle rodzinna i serdeczna. Świadczy to o tym ,że małżonkowie Maria i Jan Babscy są bardzo szanowani w tutejszej społeczności .
Refleksja: Taka forma gratulacji, życzeń okolicznościowych i jednoczenia się wszystkich mieszkańców Samborowa podczas okolicznościowych jubileuszy, jego mieszkańców, powinna stać się tradycją tej miejscowości . Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego jest dowodem ogromnego poświęcenia jubilatów, ich wzajemnego szacunku i życzliwości oraz wspierania się na trudnej drodze życiowej, za co należą się im słowa uznania i szacunku.Na takiej uroczystości powinni być wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń , działających na terenie sołectwa, Sołtys i rada sołecka oraz przedstawiciele samorządu lokalnego, delegacje uczniowskie z miejscowej szkoły. Takie jubileusze są okazja właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich, szacunku pokoleniowego, zachowania i kształtowania tradycji, a przede wszystkim okazją wyrażania życzliwości i kultury.
Powyższą propozycję poddaję pod rozwagę wszystkim mieszkańcom Samborowa z nadzieją,że spotka się ona z akceptacją i będzie normą współpracy i współdziałania z okazji kolejnych jubileuszy mieszkańców Samborowa.
Elżbieta Miecznik
Prezes koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie.