Informacja o obowiązku złożenia sprawozdania w bazie danych organizacji pożytku publicznego za 2021 r.


Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie informuje, że w dniu 12.10.2022 r. o godz. 20,09:39 zostało przyjęte i potwierdzone przez bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego zamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności naszego kola za 2021 r. Obowiązek zamieszczenia informacji na stronie internetowej koła został wypełniony.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik