Boże Narodzenie 2020


Od najdawniejszych czasów chrześcijaństwa Boże Narodzenie było szczególnie oczekiwanym okresem przygotowywania się na przyjście małego dzieciątka Jezusa na świat. Dla małych dzieci był to czas związany z otrzymywaniem prezentów pod choinkę, dla dorosłych możliwość spotykania się z członkami rodzin, podczas którego przekazywane były wzory obyczajów i zwyczajów związanych z tradycją śpiewania kolęd , łamania się opłatkiem wigilijnym, składania sobie życzeń. To był czas rodzinnych spotkań przepojonych wzajemną miłością i szacunkiem , szczególnie wobec osób najstarszych – seniorów rodzin. Tak utrzymywana była więź rodzinna i kształtowanie się tradycji rodzinnej, pokoleniowej i patriotycznej.
Jak w czasach dzisiejszych wygląda wieczór wigilijny?
Są to często wieczerze samotnych starych ludzi, dobrze jak w gronie najbliższych osób mąż i żona, gdyż dzieci i ich rodziny są daleko, często poza granicami kraju, albo na skutek obostrzeń epidemicznych , nie jest możliwe spotkanie się w takiej ilości członków rodziny na wieczerzy wigilijnej. I co w tedy? Smutek, żal, łzy goryczy, wspomnienia. Zrozumienie i wspomnienia , pragnienie, że będzie lepiej . Musimy to przeżyć. To gorzka lekcja pokory związanej z odpowiedzialnością za siebie samego, najbliższych , sąsiadów, i całe społeczeństwo naszej ojczyzny. To jednocześnie test na potwierdzenie naszych zasad moralnych , patriotycznych i kulturowych. W tych trudnych czasach nie zapominajmy o naszych sąsiadach, którzy są samotni.
Nowo narodzony Jezus jest symbolem zwycięstwa dobra nad wszelkimi przeciwnościami zła, które towarzyszyły jego narodzinom. Dlatego jego przyjście jest nadzieją zwycięstwa nadchodzącego dobra i wiarą w możliwość pokonania zła. Ten okrutny czas pandemii Koronowid-19 niech będzie czasem refleksji i wyzwolenia w nas samych wszelkich ludzkich uczyć związanych z szacunkiem tradycji i obyczajów przekazywanych naszym współczesnym pokoleniom przez odchodzących z tego świata naszym wspaniałym , kochanym rodzicom i dziadkom, którzy starali się nam przekazać wartość fundamentalnych , zasad norm moralnych stanowiących podstawy porządku moralnego i prawnego naszego państwa. My , współcześnie żyjący mamy moralny i prawny obowiązek przekazanie ich następnym pokoleniom.
Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia składam wszystkim członkom i sympatykom koła gminnego Polskiego Stowarzysze3nia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech mały Jezusek będzie światełkiem , które będzie nas prowadziło przez ten trudny czas. Niech nas strzeże i ochrania każdego dnia i pozwoli cieszyć się każdą chwilą, podczas codziennych trudów , które musimy pokonywać w walce z chorobą i cierpieniami. Wszystkiego najlepszego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik