3 Maja


W tym roku , miałam zaszczyt uczestniczenia w obchodach Święta Konstytucji 3 maja organizowanych w Olsztynie . Uroczystości rozpoczęły się mszą św w Bazylice Katedralnej św.Jakuba w Olsztynie . Następnie nastąpił przemarsz ulicami miasta na Plac Konsulatu Polskiego pod Kolumną Orła Białego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości/ hymn , podniesienie flagi państwowej, okolicznościowe przemówienia,apel pamięci, salwa honorowa,złożenie wieńców i kwiatów/. Następnie odbyła się defilada kompanii honorowej, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z jednostki w Giżycku.Dalsze uroczystości odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie zostałam zaproszona przez Pana Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego , w celu odebrania Srebrnego Krzyża Zasługi , przyznanego mi przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za za całokształt pracy na rzecz osób chorych na cukrzycę i wymagających pomocy, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie.Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, tym bardziej, że wnioskodawcą był Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który docenił moją dotychczasową pracę w realizacji zadań statutowych i to, co robimy w Samborowie dla ludzi chorych na cukrzycę.Jest to także dowód uznania i szacunku dla wszystkich członków koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, gdyż bez ich wsparcia, ofiarności i pomocy , sama nie byłabym w stanie przeprowadzić tylu programów edukacyjnych, zorganizować różnych form szkoleniowych i wycieczek turystycznych, które organizujemy dla naszych członków i osób chętnych w uczestnictwie w organizowanych przez nas zadaniach. Podczas organizowanej gali wręczania odznaczeń i wyróżnień przepiękny występ zrobił zespół akademicki KORTOWIANIE, który odśpiewał wiązankę pieśni patriotycznych, zakończonych pieśnią” Marsz , Marsz Polonia”, którą odśpiewali wszyscy uczestnicy uroczystości. Są to niezapomniane i wzruszające momenty tej uroczystości. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik