14 Listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą


Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą składam najserdeczniejsze życzenia chorym na cukrzycę członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz wszystkim chorującym na tę chorobę,wyrównanych cukrów, swobodnego dostępu do lekarzy diabetologów, właściwego prowadzenia leczenia i kontroli prowadzonych zaleceń medycznych , możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć nauki w zakresie walki z tą chorobą i jej powikłaniami. Niech w każdym powiecie powstaną poradnie diabetologiczne, które umożliwią chorym szybką , dostępną i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu ich życiowych problemów wynikających z choroby cukrzycy.Cukrzyca jest epidemią XXI wieku i będzie powodowała wzrost zachorowań, dlatego poprawa i wzrost skuteczności opieki medycznej w jej profilaktyce jest najtańszą metodą leczniczą.Życzę wytrwałości i dużo,dużo, zdrowia i wzajemnej życzliwości. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.