14 listopada -Międzynarodowy Dzień Cukrzycy.


Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Cukrzycy składam wszystkim chorym na cukrzycę serdeczne gratulacje i życzę dalszej wytrwałości w walce z tą chorobą. Ruch, dieta, prawidłowe leczenie są podstawą w utrzymywaniu wyrównanych poziomów cukru w naszych organizmach. Nie wolno bagatelizować niepokojących objawów i zaburzeń funkcji naszego ustroju, gdyż późno zdiagnozowana cukrzyca, brak właściwego leczenia i nieprzestrzeganie elementarnych zasad profilaktyki powodują ogromne spustoszenie w naszym ciele, co w dalszej kolejności powoduje szereg powikłań zmniejszających sprawność poszczególnych układów fizjologicznych naszego ciała. Bardzo często kończy się to udarem mózgu, wylewami lub zawałem serca i śmiercią.
Koleżanko i kolego cukrzyku.W Twoim interesie i w interesie Twojej rodziny jest stałe pogłębianie wiedzy o chorobie cukrzycy, o zagrożeniach i powikłaniach, jakie ona może spowodować. Dlatego edukacja i profilaktyka są Naszym sukcesem w walce z tą chorobą.
Zarząd i członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zapraszają wszystkich zainteresowanych problemami choroby cukrzycy na bardzo ciekawą prelekcję pt. ” Powikłania cukrzycy” , którą przedstawi mgr Agnieszka Wróblewska z Wojewódzkiej Poradni Diabetologicznej w Olsztynie w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16,30 w Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Samborowie podczas XIV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Obchody zostaną poprzedzone wspólną mszą św. w Kościele św. Stanisława o godz. 16,00. Po zakończeniu edukacyjnej uroczystości zapraszamy wszystkich chętnych na zabawę andrzejkową.
Warto poświęcić kilka chwil na pogłębienie wiedzy o chorobie cukrzycy i wspólnej zabawie.
W imieniu zarządu o członków Prezes Elżbieta Miecznik