Wzajemny szacunek i kondolencje.

Członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Zwracam się do Was wszystkich z głęboką prośbą o wsparcie duchowe dla naszej koleżanki V-ce Prezes Elżbiety Burczak.Mój poprzedni wpis na naszej stronie internetowej ma związek z tym, co ją i jej rodzinę spotkało.W dniu wigilijnym , w późnych godzinach wieczorowych odszedł na wieczną służbę jej najkochańszy mąż Tadeusz Burczak. W tak doniosłym dniu, w którym wszyscy powinni się cieszyć z narodzin małego Jezusa, Ona i jej rodzina – kochające dzieci , musieli przeżywać ogrom bólu i rozpaczy, że dla nich najważniejsza osoba odeszła i już nigdy razem nie będzie spędzała, tych radosnych świąt.My wszyscy cieszyliśmy się radością narodzin Jezusa, śpiewaliśmy kolędy , dzieliliśmy się opłatkiem , a oni? A Oni w milczeniu, ogromnym bólu i żalu modlili się za najkochańszego, dla nich człowieka – męża i ojca. Dla nich okres wigilijnej wieczerzy będzie kojarzył się z odejściem ukochanej osoby.
Proszę Was wszystkich o to, aby w najtrudniejszej dla nich chwili znaleźć kilka chwil i być razem. W dniu 30 grudnia 2022 r./ piątek/ o godz. 10,00 w kaplicy w Samborowie zostanie odprawiony różaniec za św. pamięci Tadeusza Burczaka , a następnie o godz. 11,00 odbędzie się msza św. w Kościele w Samborowie i wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Samborowie. Jesteśmy jedna wielką rodziną ludzi chorych na cukrzycę . Poświęcamy swój prywatny czas na załatwianie spraw wszystkich chorych, często kosztem czasu własnej rodziny.
Proszę Was o wsparcie dla naszej koleżanki i jej rodziny w tak trudnym czasie. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.

Z czym kojarzą się święta ?

Zawsze w okresie trwających świąt, zdarzają się w naszym życiu różnego rodzaju zdarzenia i okoliczności, które zapadają w naszej świadomości na długie lata. Są one dla nas miłymi , ale także bywają bardzo bolesnymi. Miłymi są wtedy, gdy zawiązane są z urodzeniem naszego dziecka, zawarciem związku małżeńskiego, rocznicą ślubu, innymi ważnymi zdarzeniami. Natomiast są przykrymi, gdy związane są z zaistniałym wypadkiem losowym , odejściem bliskiej nam osoby, datą ciężkiej choroby lub innym przykrym zdarzeniem i będą zawsze nam się kojarzyły z ich wystąpieniem. Ale święta są także okresem refleksji nad dotychczasowym naszym życiem. Tym, co dobrego zrobiliśmy i tym, czego nie udało nam się zrobić.Są swoistego rodzaju rachunkiem sumienia i oceną naszego człowieczeństwa. Dostrzegamy wtedy wiele spraw, nad którymi brakowało nam czasu, aby się zastanowić, czy my jako zwykli ludzie prawidłowo postępujemy i oceniamy to wszystko, co wokół nas się dzieje ? Czy dajemy dobry przykład naszym dzieciom i najbliższym członkom naszych rodzin? Rodzi się wtedy wiele pytań i o dziwo znajdujemy czas , aby te wszystkie przemyślenia poukładać i jako powartościować. Święta są czasem na modlitwę, ale także czasem na refleksję. Każdy z nas powinien to zrobić , ja to zrobiłam i dlatego podzielam sie tymi osobistymi przemyśleniami, gdyż w moim życiu ostatnio było ich wiele.
Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Boże Narodzenie 2022

Noc Bożego Narodzenia jest tradycją, którą przekazują sobie kolejne pokolenia Polaków. W tym dniu, członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi spotykają się, dzieląc się opłatkiem wigilijnym, składają sobie życzenia, śpiewają wspólnie kolędy. Jest także czas pojednania osób zwaśnionych, których poróżniły sytuacje życiowe. Jest to także czas wybaczenia doznanych urazów i różnych przykrości. Boże Narodzenie, narodziny małego Jezusa, to także czas refleksji i zadumy. Dzisiejsze czasy pokazują, jak możemy my Polacy cieszyć się dobrodziejstwem pokoju, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych rodzin. Ale jednocześnie bardzo przeżywamy okropieństwa toczącej się wojny na Ukrainie. Ogrom zniszczeń materialnych, strach, cierpienia fizyczne i wszechobecna śmierć, pokazują bestialstwo innego narodu, który opanowany żądzą panowania nad innymi, gotów jest do największych podłości, zadawania cierpienia i zniszczeń ludzkich istnień , nie licząc się z możliwością innego pojmowania wartości kulturowych, religijnych i osobistych narodów, mających ukształtowany system wartości.
W tę noc wigilijną starajmy się przygarnąć każdego człowieka, który potrzebuje pomocy, wsparcia materialnego i moralnego. Niech nikt nie będzie samotnym, opuszczonym i cierpiącym.
Wszystkim członkom kola gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, członkom ich rodzin oraz wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia , zdrowych, pogodnych i bezpiecznych świąt, Bożego Narodzenia, błogosławieństwa w nadchodzącym Nowym Roku 2023. Niech każdy dzień będzie spełnieniem planów życiowych i najskrytszych marzeń.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą Samborowo 24 listopad 2022 r.

Są chwile w życiu każdego człowieka, kiedy nagła i niespodziewana sytuacja powoduje konieczność wyboru. Ja w ważnym dniu , dla naszego koła, musiałam się poddać zabiegowi medycznemu, który miał ogromny wpływ na moje zdrowie. Pragnę podziękować wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, że wykonali ogrom pracy związany z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem tej uroczystości. Jestem z Was dumna i głęboko wierzę, że masze wspólne lata pracy i poświęcenia w rozwiązywaniu spraw chorych na cukrzycę , przyniosą wymierne efekty w poprawie codziennego życia chorych , na tą chorobę. Wiem , że każdy z naszych członków jest sumienny, oddany i gotów do każdych poświęceń dla potrzeby realizacji celów statutowych naszego stowarzyszenia. za to jestem Wam wdzięczna , jako jego Prezes. Mogę na Was liczyć w każdej sytuacji. Jesteśmy jedną rodziną, która rozumie to, co robimy dla nas samych i innych ludzi.Mimo, mojej nieobecności przeprowadziliście wspaniałą imprezę, która pokazała wartość naszego koła.Serdecznie dziękuję.Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.