Miesiąc: kwiecień 2022

  • 50 lecie pożycia małżeńskiego

    22 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy 50 rocznicę naszego ślubu. 23 kwietnia 2022 r.o godz. 14,00 odnowiliśmy nasze przyrzeczenie małżeńskie podczas mszy św. Ta uroczystość dla nas miała ogromne znaczenie, gdyż w naszym życiu miały miejsce chwile dobre, ale zdarzyły się także momenty zagrażające naszemu życiu. Uniknęliśmy poważnych wypadków komunikacyjnych,wyszliśmy z b. ciężkich chorób, za co…

  • Wielkanoc 2022

    Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest nadzieją dla wszystkich ludzi chorych, cierpiących, załamanych problemami dnia codziennego. Zmartwychwstanie Pańskie daje poczucie wiary i siłę do pokonywania wszelkich przeciwności losu. Każdy człowiek musi uwierzyć w potęgę tego zdarzenia, gdyż wiara jest nadzieją i siłą w możliwość nadejścia dobrej zmiany. Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z…