50 lecie pożycia małżeńskiego

22 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy 50 rocznicę naszego ślubu. 23 kwietnia 2022 r.o godz. 14,00 odnowiliśmy nasze przyrzeczenie małżeńskie podczas mszy św. Ta uroczystość dla nas miała ogromne znaczenie, gdyż w naszym życiu miały miejsce chwile dobre, ale zdarzyły się także momenty zagrażające naszemu życiu. Uniknęliśmy poważnych wypadków komunikacyjnych,wyszliśmy z b. ciężkich chorób, za co mamy i dziękujemy Bogu, że pozwolił nam dalej być ze sobą i wspierać się w dalszych latach naszego życia.
Przybyliśmy do Samborowa 18 lat temu , jako nowi osadnicy, zostaliśmy ciepło i serdecznie przyjęci przez mieszkańców tej miejscowości. Cieszymy się ,że nasze pomysły, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów mieszkańców Samborowa spotykały się z aprobatą i życzliwością. Podczas naszej , tak ważnej uroczystości usłyszeliśmy miłe słowa przekazane od księży, odprawiających mszę św. Usłyszeliśmy także podziękowanie i wyrazy szacunku od sołtysa Samborowa, druhów OSP Samborowo i koleżanek i kolegów z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie. Odbieramy to , jako wyraz akceptacji w naszej społecznej pracy i dowód szacunku. Jesteśmy wdzięczni za taką postawę. Uważamy, że ważne wydarzenia w życiu każdego mieszkańca naszej społeczności, powinny być wspólnym świętowaniem, gdyż mieszkając, pracując dla dobra nas wszystkich tworzymy wspólnotę życzliwych sobie ludzi, którzy zawsze mogą liczyć na pomoc w wsparcie w chwilach trudnych wymagających zrozumienia i pomocy. Służymy wszystkim potrzebującym swoją wiedzą , umiejętnościami i doświadczeniem życiowym.
Z wyrazami szacunku i podziękowania Elżbieta i Edward Miecznik

Wielkanoc 2022

Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest nadzieją dla wszystkich ludzi chorych, cierpiących, załamanych problemami dnia codziennego. Zmartwychwstanie Pańskie daje poczucie wiary i siłę do pokonywania wszelkich przeciwności losu. Każdy człowiek musi uwierzyć w potęgę tego zdarzenia, gdyż wiara jest nadzieją i siłą w możliwość nadejścia dobrej zmiany. Wszystkim członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, naszym sympatykom i przyjaciołom , waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa składam najserdeczniejsze życzenia , zdrowych , pogodnych świąt spędzanych w gronie rodzinnym i przyjaznych ludzi.Niech te święta będą otwarciem na potrzeby ludzi samotnych i pozbawionych domów, szczególnie naszych sąsiadów z walczącej Ukrainy. Okażmy im życzliwość, niech przebywając w naszej ojczyźnie czują się bezpieczni z wiarą na odbudowę swojej ojczyzny. Wspierajmy ich dobrym słowem,materialnie na miarę naszych możliwości i pomóżmy im przetrwać ten trudny dla nich czas.
Alleluja , Pan Zmartwychwstał. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik