Miesiąc: luty 2022

  • Zebranie członków koła 24 luty 2022

    Zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zawiadamia wszystkich członków , że dnia 24 lutego 2022 r. o godz. 15,00 w lokalu na ul. Zatorze 12 / u Pani Prezes Elżbiety Miecznik/ odbędzie się zebranie zatwierdzające sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych i finansowych koła za 2021 r. oraz plan pracy…