Przebieg XV gminnych obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ

Obchody rozpoczęła msza św. o godz. 16,00, zaproszonych gości i uczestników uroczystości przywitała Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik.Po występie zespołu :5 +”: mgr Agnieszka Wróblewska przedstawiła prelekcję ” Covid 19- a cukrzyca „. Następnie Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik pokazała dorobek koła i kierunki jego działalności na przestrzeni 15 lat istnienia koła PSD w Samborowie. Poinformowała zebranych, że Zarząd koła wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego PSD w Warszawie o przyznanie statutem przewidzianych medali i odznaczeń członkom koła. Wręczenia medalu i odznaczeń dokonali: w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego p.Andrzej Pędziński i Radna Powiatu Ostródzkiego p. Grażyna Ostas.
Odznaczeni: Srebrnym Medalem ” Za Zwycięstwo Nad Cukrzycą ” Elżbieta Miecznik / udokumentowany okres choroby na cukrzycę – min. 30 lat./
Złotą Odznaką ” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”-Elżbieta Burczak, Elżbieta Zduńczyk, Elżbieta Zakrzewska, Halina Bylska, Irena Wilczewska, Jadwiga Maliszewska, Dorota Teodorowicz, Sylwia Tumińska, Tomasz Tumiński, Wojciech Zakrzewski/ wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków- co najmniej 10 lat/
Odznaczeni „Srebrną Odznaką” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” -Maria Szatkowska, Aleksandra Sternicka, Krystyna Makowska, Zbigniew Makowski, Jan Zalewski, Halina Reńska,Władysława Butrykiewicz, Teresa Porębska, Danuta Kopaczewska / wymóg przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 5 lat/. Gratulacje odznaczonym i wyróżnionym. Po uroczystości uczestnicy spożyli przygotowane własnoręcznie, przez członków koła dania i bawili się przy na wieczorku tanecznym do późnych godzin wieczorowych.

24.09.2021 XVI gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

W imieniu Zarządu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zapraszam wszystkich członków z rodzinami oraz sympatyków naszego koła na uroczystość XVI gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się 24 września/piątek/ 2021 r. O godz. 16,00 zapraszam na mszę św. do kościoła w Samborowie. Następnie w Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym odbędzie się bardzo ciekawa prelekcja ” Cukrzyca – a COVID 19″, którą przedstawi mgr Agnieszka Wróblewska z Wojewódzkiej Poradni Diabetologicznej w Olsztynie. Zapoznamy uczestników o działalności naszego koła na przestrzeni 16 lat jego istnienia. Zasłużonym członkom zostaną wręczone medale i odznaczenia .Uroczystości uświetni występ zespołu „5 z +”. Członkowie koła przygotowują poczęstunek z własnoręcznie sporządzonych dań.Uczestników zapraszamy do wspólnej zabawy. Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik