Organizacja XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2020

Sympatycy i członkowie koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie informuję , że zarząd koła kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które były planowane na miesiąc listopad 2020 r.podjął decyzję o rezygnacji tej uroczystości w tym roku. Zarząd uważa, że zaostrzenie przepisów w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa każdego uczestnika jest sprawą najważniejszą. Nie możemy narażać własnego zdrowia i innych osób, gdyż wielu z nas choruje na różne dolegliwości osłabiające naszą odporność i nie możemy dodatkowo narażać się na możliwość infekcji Cowik-19.
Informacja o takiej decyzji została przekazana dla Prezes ZG PSD oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z prośbą o przekazanie nam przyznanych środków na 2020 r.innej organizacji , która może zrealizować dodatkowe swoje zadania.
Po konsultacjach z członkami zarząd będzie opracowywał na 2021 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON :
1. organizację XV gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które w zależności od sytuacji epidemiologicznej będą planowane na okres letni lub jesienny
2.organizację wycieczki turystycznej i spływu łodziami płaskodennymi po rzece Krutyni – okres czerwiec- lipiec 2021 r.
3.organizację wycieczki i zwiedzanie zabytków Kwidzyn – Gniew lub innego kierunku zwiedzania – sierpień 2021.
Ostateczne decyzje zapadną z chwilą przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji naszych propozycji, które musimy napisać i złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r.
Zarząd prosi wszystkich członków o przekazywanie informacji każdemu, kto będzie się pytał w sprawach organizacji tegorocznych uroczystości.
Zarząd informuje, że wszystkie obowiązujące sprawozdania rzeczowe i finansowe dotyczące działalności naszego koła zostały złożone do wszystkich organów i instytucji w obowiązujących terminach sprawozdawczych, na co uzyskaliśmy potwierdzenia poprawności ich sporządzenia i zatwierdzenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Sprawozdanie z 1 % OPP

W dniu 10.10 2020 r. o godz. 13,00,34 zostało przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie za 2019 r. i zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z możliwością zapoznania się przez zainteresowane strony lub indywidualne osoby.
Został przez to wypełniony obowiązek publikacji danych na stronach internetowych stowarzyszeń posiadających statut OPP, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

pogrzeb członka zarządu kola śp. Jana Babskiego

Informuje wszystkich sympatyków i członków koła PSD w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, że w środę tj. 7 października 2020 r. odbędzie się pogrzeb członka zarządu koła kol. Jana Babskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 14,00 w kościele św.Stanisława Biskupa w Samborowie i po mszy św. 0 godz. 15,00 nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Samborowie. W imieniu wszystkich członków naszego koła składam rodzinie zmarłego wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie za wieczny odpoczynek. Nasze szeregi opuścił wspaniały kolega, życzliwy i serdeczny, aktywny członek zarządu, który współtworzył koło od momentu jego powstania.Jego uwagi były cenne i owocne w rozwiązywaniu różnych spraw. Będzie nam bardzo brakowało tak wspaniałego człowieka. Cześć jego pamięci.Kolego Janie spoczywaj w Bogu i wspieraj nas w w tym, co robimy dla ludzi chorych.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik