Miesiąc: kwiecień 2020

  • Wielkanoc 2020

    Zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją na lepsze życie , po zakończeniu ziemskiego czasu.Taką nadzieję daje nam Jezus. Szczególnie w tym roku jego Zmartwychwstanie jest dla nas wszystkich nadzieją, że przy jego pomocy, pokonamy śmiertelną pandemię, która zmusiła miliony ludzi na całym świecie, do innego przeżywania tych świąt.My także , chcąc zachować zdrowie i życie, musimy spędzać…