Odwołanie zebrania w miesiącu Marcu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia członków zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie odwołuje zebranie , ze względu na obowiązujące przepisy wywołane pandemią choroby koronarowirusa. Jednocześnie nie będzie wykonywana palma wielkanocna, gdyż nie chcemy narażać członków na możliwość infekcji.
Sprawozdania za 2019 r, zostały zatwierdzone na zebraniu w miesiącu lutym i w terminie zostały przedłożone stosownym instytucjom.
Życzymy zdrowia i przestrzegania obowiązujących zaleceń medycznych, które zabezpieczą nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Prosimy o powiadomienie wszystkich członków naszego koła o podjętych decyzjach.
Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

Dzień Kobiet 8 marca 2020 r.

Dzień Kobiet jest szczególnym w życiu każdej kobiety. Jest on wyrazem szacunku i podkreśleniem znaczenia, jakie kobieta odgrywa w kulturze społeczeństwa. Kobieta to troskliwa mama, to kochająca żona, to towarzyszka życia, to partnerka w pracy, ale najważniejsza jej rola, to wychowawczyni dzieci, które w jej ciele się rozwijały i które urodziła. Za trud i poświęcenie, które towarzyszy macierzyństwu, za trud wychowania i przekazywaniu wzorców i tradycji swoim dzieciom należy się szczególne uznanie i szacunek. Kobieta jest podporą każdej rodziny .
Wszystkim Paniom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie , wszystkim mieszkankom Samborowa i wszystkim kobietom wyrazy szacunku i najserdeczniejsze życzenia składają mężczyźni z koła gminnego PSD w Samborowie.