Miesiąc: kwiecień 2019

  • Palma wielkanocna 2019

    Składam wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przygotowywali materiały i pomagali w wykonaniu pięknej palmy wielkanocnej, serdeczne podziękowanie. Stoi ona w naszym kościele i jest wyrazem naszego szacunku, wobec tradycji wielkanocnej. Jest także dowodem naszej wiary i podziękowaniem Bogu za sprawowaną opieką nad nami i naszymi rodzinami. Jej piękno jest dowodem wrażliwości artystycznej jej twórców. Wspólna…