Miesiąc: październik 2018

  • Wybory 21 październik 2018 r.

    Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! W dniu 21 października 2018m r.odbędą się wybory naszych przedstawicieli do samorządu gminnego, powiatowego i Sejmiku wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego. Na listach wyborczych jest wiele różnych nazwisk. Są tam osoby nam znane, które zamieszkują w naszej miejscowości, gminie i powiecie. Starają się rozwiązywać nasze codzienne sprawy i problemy na zasadzie pustych…

  • Wybory 21 października 2018 r.