Zbieramy 1 % – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego /OPP/

W 2018 r. planujemy kontynuację konkursu plastycznego o chorobie cukrzycy w szkołach gminy ostródzkiej  oraz organizację XIII gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zbieramy fundusze na zakupy nagród dla uczniów szkół. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na nasze konto przekazana przy rozliczaniu PIT za 2017 r.  Nasz KRS 0000252900. Przekazujemy powyższą informację wszystkim naszym członkom , sympatykom i ofiarodawcą. Uzyskane wsparcie jest przeznaczone na nagrody dla naszych dzieci uczestniczących w organizowanych konkursach i zadaniach edukacyjnych. Dziękujemy za życzliwość.

Prezes zarządu Elżbieta Miecznik

Przypominam o zebraniu w dniu 25 stycznia 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie wszystkich członków,  na którym będzie zatwierdzany plan pracy na 2018 r. oraz ustalane kierunki działania na 2018 r. Zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków .

Prezes kola Elżbieta Miecznik