Miesiąc: kwiecień 2017

  • Życzenia wielkanocne

    Święta Wielkiejnocy, to czas szczególny. Umęczony, poniżony i pozbawiony godności ludzkiej Jezus z Nazaretu, król żydowski zostaje pozbawiony życia ziemskiego. Umiera na krzyżu,w ogromnych cierpieniach,  aby zbawić nas zwykłych śmiertelników. Z jego strony Boga i człowieka , jest to ofiara odkupienia. Zrobił to dla nas, ogarnięty pragnieniem pokazania zwykłego człowieczeństwa i pragnieniem aby nas zbawić. Otworzył nam…