Miesiąc: kwiecień 2015

  • Jubileusz 50-lecia małżeństwa Marii i Jana Babskich – członków naszego kola PSD w Samborowie.

    Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Samborowie, na której zgromadziło się wielu członków rodziny oraz życzliwych mieszkańców Samborowa. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej i mszy św. zgromadzeni obejrzeli wspomnienia zawierające epizody z okresu małżeństwa.Następnie dzieci jubilatów przekazały pamiątkę otrzymaną od ojca św.upamiętniającą fakt 50 rocznicy zawarcia małżeństwa przez Marię i Jana Babskich.Prezes koła PSD…

  • ŚWIĘTA WIELKANOCNE !

    ŚWIĘTA WIELKANOCNE związane są z wiosenną porą, która po smutnej zimie, niesie nadzieję radosnej zmiany. Budzi się przyroda do życia. Pojawiają się pierwsze kwiaty , dające radość i chęć życia.Pierwsze przylatujące ptaki, swoim szczebiotem napełniają nasze serca wiarą w lepsze jutro. ŚWIĘTA WIELKANOCNE to czas zadumy i refleksji, to czas zastanowienia się nad samym sobą,…