ŻYCZENIA NA 2014 ROK

Wszystkim koleżankom i kolegom członkom koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa i gminy Ostróda życzę dużo zdrowia i radości ze szczęśliwie przeżytego każdego dnia. Niech radość, uśmiech i szczęście każdego dnia goszczą na Waszych twarzach. Starajmy się pokonywać trudy codziennego dnia z nadzieją,że każdy nowy dzień będzie lepszym, radośniejszym i łatwiejszym. Niech dolegliwości szarej , codziennej rzeczywistości nie przysłaniają optymizmu i szczęścia. Cieszmy się z każdego dnia, który nam został dany do godnego przeżycia, gdyż wobec stojących przed nami kłopotów szarej codzienności , uśmiech jest nadzieją na lepsze jutro.

Wszystkiego najlepszego, dużo optymizmu i radości w nowym 2014 roku życzy Prezes Zarządu  Elżbieta Miecznik

Podsumowanie pracy za 2013 r.

Miniony rok 2013 był bardzo pracowitym. Wielu członków naszego koła włożyło ogrom pracy i zaangażowania, dzięki czemu uzyskaliśmy znaczące wyróżnienia w organizowanych konkursach i rywalizacji na szczeblu powiatowym. Za włożoną pracę gorąco dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom. Cieszę się bardzo,że zyskujemy uznanie i szacunek społeczeństwa naszego sołectwa , sołtysa i władz samorządowych. Mam nadzieję ,żę przyszłe lata będą także owocne i pracowite.

Składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Prezes zarządu Elżbieta Miecznik