VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 16,00. Po uroczystym otwarciu obchodów przywitano przybyłych gości w osobach: Wicemarszałka województwa warmińsko – mazurskiego Marka Gustawa Brzezin, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda Andrzeja Wiczkowskiego, Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa,Radną Rady powiatu ostródzkiego Grażynę Ostas, Radnego Rady Gminy Ostróda Łukasza Wolfa, ks. Witolda Palewskiego prelegentkę dr n med. Beatę Januszko- Giergielewicz, Sołtysa sołectwa Samborowo Tadeusza Pypczyńskiego, dyrektorów szkół, media i wszystkich uczestników. Zaskoczeniem był występ inauguracyjny nowo powstałego zespołu wokalnego, wskład którego wchodzą mieszkanki Samborowa. Super dziewczyny !!! Tak trzymać. Następnie były występy młodszych zespołów wokalnych. Prezes koła kol. Elżbieta Miecznik przedstawiła kierunki dzialania koła i zamierzenia na najbliższy okres . Prelegentka dr n med. BeataJanuszko – Giergielewicz przedstawiła bardzo ciekawą prelekcję na temat przeszczepów trzustki i wysp trzystkowych , z jednoczesnym wyjaśnieniem zasad kwalifikowania do przeszczepów i metod ich dokonywania. Po zakończonej prelekcji głos zabierali zaproszeni gości składając życzenia członkom koła chorym na cukrzycę.

Następnie Dyrektor GOK Samborowo p. Marta Żeberek przedstawiła wyniki konkursu plastycznego. w 2013 r.udział w konkursie wzięło 12 szkół. Nadesłano 230 prac. Nagrodzono i wyróżniono 79 prac. Nagrody wręczali zaproszeni goście. Prezes koła podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach i zaprosiła do poczęstunku, który przygotowały członkinie koła  PSD Samborowo.

em/em

VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – Samborowo 22 listopada 2013 r.

Członkowie i zarząd koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie zapraszają wszystkich mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości na VIII gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą , które odbędą się 22 listopada 2013 r. o godz. 17,00 w GOK Samborowo.

Program  obchodów.:

16,00  Msza św. w kościele w Samborowie

17,00 Otwarcie obchodów i przywitanie uczestników

17,10 Występy dzieci i młodzieży z GOK Samborowo

17,40   „Przeszczepianie trzustki i wysp trzystkowych-rozwój transplantologii w              leczeniu cukrzycy” dr n  med. Beata Januszko- Giergielewicz  .

18.10 Wystąpienia zaproszonych gości

18,30 Ocena wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom

19,00 Andrzejkowa  kolacja

Uczestnicząca w prelekcji  specjalista odpowie chętnie na zadawane pytania przez uczestników spotkania dotyczące także innych chorób, np. ciśnienia krwi ,chorób nerek, układu krążenia , układu kostnego i.t.p. Jest to wspaniała okazja do uzyskania wiedzy dotyczącej problemów chorób nękających każdego z nas. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w prelekcji i uroczystości.     W dzisiejszych czasach trudno jest dostać się szybko do specjalisty. Na tym spotkaniu będzie uczestniczył specjalista obdarzony ogromnym zasobem wiedzy medycznej i praktycznej. Wykorzystajmy więc tą okazję. Zapraszam w imieniu członków i zarządu PSD w Samborowie Prezes Zarządu Elżbieta Miecznik

 

 

Listopad Międzynarodowym Dniem Walki z Cukrzycą

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków organizują według swoich możliwości różne formy obchodów. Koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie pomaga w tym roku, po raz pierwszy,  zorganizować gminne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą kołu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Miłomłynie, które odbędą się 16 listopada 2013 r. o godz. 17,00 w GOK Miłomłyn. W programie przewidziane są występy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół gminy Miłomłyn, prelekcja lekarza na temat związany z chorobą cukrzycy. Nastąpi także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zorganizowanego w szkołach gminy Miłomłyn i wręczenie nagród zwycięzcom. Przewidziane jest także wystąpienie zaproszonych gości. Wszystkie chętne osoby są mile widziane przez organizatorów uroczystości.

Informację podaję za zgodą członków i prezesa PSD Miłomłyn.

Prezes zarządu PSD w Samborowie Elżbieta Miecznik.

Wojewódzka konferencja Diabetologiczna 8 listopada 2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. odbyła się konferencja diabetologiczna w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod patronatem Wojewódy Olsztyńskiego Marka Podziewskiego na temat „Zapobieganie powikłaniom cukrzycowym”.. Program obejmował wystąpienia :

1.Prof. dr hab. Elżbiety  Bandurskiej- Stankiewwicz. Uniwersytet  Warmińsko- Mazurski – wojewódzki konsultant d\s diabetologii „Przyczyny powstawania powikłań cukrzycowych i możliwości ich ograniczeń”

2.Prof. dr hab. Jan Tatoń Warszawski Uniwersytet Medyczny” Znaczenie dzialalności władz oraz instytucji samorządowych dla jakości leczenia i życia osób z cukrzycą – to znaczy dla 10 % ludności regionu- oraz ich rodzin” – krajowy ekspert d/s diabetologii.

3.Prof. dr hab.  Anna Czech Warszawski Uniwersytet Medyczny” Wzmacnianie  ” sił życiowych ” chorych na cukrzycę – medycyna i środowisko” – krajowy konsultant d/s diabetologii.

W programie były wystąpienia innych uczestników konferencji. Zadawano prelegentom pytania dotyczące wielu problemów związanych z chorobą cukrzycy.

Zasłużonym 3 lekarzom , którzy w swoim działaniu na rzecz chorych na cukrzycę włożyli wiele pracy i poświęcenia przyznane zostały 3 ZŁOTE  KRZYŻE ZASŁUGI , natomiast 2 prezesów kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymało BRĄZOWE  KRZYŻE  ZASŁUGI  za wieloletnią działalność na rzecz chorych na cukrzycę . Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały kol. Iwona Ziółek z PSD Pisz i nasza koleżanka  Prezes PSD w Samborowie Elżbieta Miecznik. Krzyże zasługi przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. Prelegenci zostali odznaczeni honorowymi odznakami ” Za zasługi dla ochrony zdrowia”, które przyznał Minister Zdrowia. Krzyże zasługi i honorowe odznaki zostały przyznane  na  wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow w Bydgoszczy. Gratulacje wszystkim odznaczonym i wyróżnionym.

Pan Andrzej Bauman Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków , wraz z członkami władz stowarzyszenia,  dokonał wizytacji pomieszczeń i lokali, które Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk użyczył w celu przeprowadzenia Krajowej Konferencji Diabetologicznej 7 czerwca 2014 r. w Ostródzie. Opinia jest pozytywna. Uroczystości odbędą sie w określonym terminie. Gratulacje organizatorom.

Oj będzie głośno o Ostródzie i chorych na cukrzycę. Czeka nas wszystkich wiele pracy. Zwieramy szeregi i wspólne działania. Ta impreza musi się nam udać.

EM/EM